More Zen

Here are some more statements gathered during the Ghetto Biennale. Many thanks to Joseph Constant for collecting these from the Lakou Cheri community and to Alex Louis for the translations.

 1. Yo te kenbe Nadege avek mari moun yo – I saw Nadege with her man
 1. Le’w kon’n fè mange tan kou’m wap gen mari – The better you cook, the more men you get
 1. Nataly toujou app rete rad nam men zanmi – Natalie’s always borrowing clothes from friends
 1. Yap pale nap travay – They’re talking, we’re working
 1. Yok poupè, nou pakapè yo – Everyone’s afraid, I’m not afraid
 1. Ti machoun’n a yon dola ou fé sòs – With one dollar we can make a sauce
 1. Se annepye ki pou ba wou enpotans twal kay – A centipede can teach you the importance of an old rag
 1. Mete dlo nam diven’w – Put some water on your fire
 1. Sigen paròl pyej gen repons dyan’m – Difficult questions need a firm answer
 1. Chak pen gen fomaj yo – Every bread has its own cheese
 1. Chodye frete pa bouyi pwa chèche – When you borrow a pan you shouldn’t cook dry beans
 1. Range bretèl soutyen’w – Fix your bra strap (Pull your socks up)
 1. Tou nouvo, tou dous – Everything new is sweet (in romance)
 1. Kòmanse rasi bay degoutans – When things start to get stale it’s disgusting
 1. Mat lot sou ou, bay militon’w koulè – There is a woman who is with another woman’s man, so you better give more colour to your vegetable stew
 1. Se nan chemen jenen yo kenbe chwal malen – It is embarrassing the way they keep difficult horses (in the traffic)
 1. Parol pa tach – Words are not spots (bad words don’t hurt you)
 1. Chat konnen rat konnen bayik mayi a rete la – Cats know, rats know the corn pot will stay here
 1. Lè ti poulet cho, se mafini kidèyè – When the little chickens are excited, the hawk is coming
 1. Kenbe you’ni kenbe tout – To keep one is to keep all
 1. Bat chen an tarin met li – You beat the dog and wait for the owner (everyone has someone on his back)
 1. Jan chat mache se pa konsal peche – The way cats walk is not the way they fish
 1. Koule chen an, se koule gren n li – The colour of the dog is the colour of his dick (The way you act is the way you are)
 1. Sak pa gen dan yap manje chan m chan – Those without teeth have to eat the corn starch (Poor people have to eat anything)
 1. Pale pale w ou paka fèm anyen – You can talk all you want, but you can’t do anything to me
 1. Ou fin dim nou ren men, e pi wap trip sou mwen – You told me that you loved me, then you start to play games with me
 1. Kiyès ou ye pou’w gen yon fan’m pou kow? – Who are you to have a woman by yourself? (No matter who you are, your woman probably has another man)
 1. Mennen koule lekòl se you’n fèl chita se 2 – Bringing a snake to school is one thing, making it sit down is another (You can change a person’s life but not their personality)
 1. Pagen pryé ki pa gen amen – Every prayer has an amen (Every problem has a solution).
 1. Labouyi mwen pat konnen si ou t esho – I didn’t know the porridge was so hot (You underestimated someone)

GB IV ZEN 18/12/15

20151220_055848

18/12/15
Men bon zen! Gen yon nèg ki ap dòmi – This is a good  bit of gossip! There is a man sleeping
Connais tu toi même? – Do you know yourself?
Gen moun ki pwan pen patat plizyè twa – Some people take the potato-bread many times
Pa okipe saf yo non – Don’t worry about them being greedy

Chinese (untranslated)

GB IV ZEN 16/12/15

20151216_231136

Here’s yesterday’s installment:

Fok ou ta la pou’w ta wè 3 blan ki al nan mache jis Petyonvil sak pi bel la ki saw panse yo al achte? Yo al acchte plim poul – You had to be there to see three white people going all the way to the market in Petionville just to buy chicken feathers
Gen yon ti moun ki di yon blan li grangou epi blan an di li tann li pral dèyè manje. Lè li tounen li tounen ak yon grenn Marinad…(lol!!!!) – A little child says to a white person “I’m hungry” and the white person says “wait for me, I’m going to get you some food”. The man comes back with one little patee…(lol!!!)